Oppdragsgiver: Musikkfest Oslo
Design: Jørgen Nordlie, Kim René Teige
Illustrasjon: Trym Krabberød

Identiteten skulle bære Musikkfest Oslo, samtidig som alle scenene og utestedene skulle føle seg unike. Løsningen ble et sett med mini-logoer, illustrasjoner og farger, som representerer mangfoldet av mennesker, kultur og musikkstiler som oppleves på Musikkfest Oslo.