Logo

Oppdragsgiver: Vouch AS
Oppdrag:
Liten visuell identitet, UI-/UX-design, implementering av visuell identitet og prototyping.
Designere: Camilla Gundersen, Jørgen Nordlie og Kim René Teige
Illustrasjon: Ida Margrethe Sørensen

Vouch AS ønsket å fornye sin visuelle identitet og brukergrensesnitt på nettsiden. Det ble utviklet ny logo, farger, typografi, illustrasjonsstil og et lite designsystem med komponenter som ble implementert i brukergrensesnittet. I tillegg skulle 2 hovedbrukerreiser redesignes og optimaliseres for brukerne.

illustrasjonsstil
Fargepalett