Oppdragsgiver: Oppsal Vaktmestersentral
Oppdrag:
Visuell identitet og prototype
Designere: Jørgen Nordlie, Kim René Teige

Oppsal Vaktmestersentral har eksistert i 50 år og tiden var moden for nye identitet. Slagordet ble «For vårt bomiljø». Firkantene symboliserer de boområdene vaktmesterne tar vare på og ikonene er verktøy, utstyr og arbeidsoppgaver.

Metoder: Innsikt, spørreundersøkelse, workshops, trådskisser, personas, prototyping.