Oppdragsgiver: JP Construction
Oppdrag: Logo og navnendring
Designere: Ketil Christensen, Kim René Teige