Oppdragsgiver: Personlig prosjekt
Oppdrag: Visuell identitet
Designer: Kim René Teige

Jeg ønsket å fornye identitet min og basere typografien på de nye variable fontene i Adobe Fonts, samtidig som jeg lærte meg å bruke javascript til å variere fontbredden.

hunch-id