Hvor mye koster en logo?
Feil spørsmål. Spør hva koster en identitet?

Se på logoen som ditt eget navn. Du signerer et brev for å vise hvem avsenderen er. Navnet ditt står også på postkassen, så du kan motta brev. Flott, men postkassen trenger en farge, navnet trenger en skrifttype (font), brevet du signerer trenger en ordlyd, en layout og innhold, til og med et papir om du sender det fysisk. Det er ikke bare navnet ditt (eller logoen din) som representerer deg, men hva du skriver, måten du ordlegger deg på, hvilke farger du bruker, fonten du benytter, til og med hvor stor skriftstørrelse du bruker, sender ut signaler om deg. Om du er jovial eller formell, vil påvirke hvordan du oppfattes.

Fra brevet til nettsiden, produktene, telefonsamtalen, skiltingen, lokalene, brosjyren, annonsene og mobilen, for ikke å glemme bedriftsstrategien, visjoner, verdier, målsettinger og arbeidskultur. Alt dette blir din identitet, om du vil eller ikke.

Hvordan ønsker du å fremstille bedriftens identitet? Hva kommuniserer du til omverden? Styrer du hvordan andre oppfatter din bedrift? Kommer de rette menneskene til din bedrift? Hvem ønsker du skal kjøpe av deg om 10 år?

Når venner ser navnet ditt på postkassen, tenker de på deg som person. Hvem du er, hva du snakker om, hva du smiler av, hvordan dere har det sammen og hva dere har opplevd sammen. Forhåpentligvis gleder de seg til å banke på døra og henge med deg, fordi de liker deg og hva du står for. Det er slik vi får venner og gode relasjoner.

En logo har liten betydning alene, som et navn på en postkasse. Den trenger en identitet å representere. De beste grafiske designerne lager identiteter som kommuniserer dine verdier til andre mennsker, så de får lyst å banke på døra og henge med deg.

Hva dette koster avhenger av hvor mye du trenger for å få identiteten på plass og hvor identiteten skal være synlig. En god designer hjelper deg å finne ut av dette.

logo